OptimizationTestSuite

Optimizasyon problemlerinde kullanılan algoritmaların (genetik algoritmalar, hill climbing, particle swarm optimization vs) test edilmesinde kullanılan bazı örnek fonksiyonlar var. Bunlar

(1)   \begin{equation*} f(x) = \sum\limits_{i=1}^{n} {x_i}^{2} \end{equation*}

gibi basit bir fonksiyondan

(2)   \begin{equation*} f(x_1, x_2) = -\frac{1+cos(12\sqrt{{x_1}^2 + {x_2}^2})}{\frac{1}{2}({x_1}^2 + {x_2}^2) + 2} \end{equation*}

fonksiyonu gibi kıl bir fonksiyona kadar çeşitli zorluklarda değişebiliyor (Bu fonksiyonların bahsedildiği makale buradan okunabilir).

Makaledeki 20 kadar fonksiyonun çeşitli algoritmalarla test edilmesini basitleştirmek için OptimizationTestSuite diye bir proje oluşturdum. Başlangıç olarak da içine Hill Climbing algoritmasını ve De Jong fonksiyonunu (ilk fonksiyon) koydum. Diğer problemleri ve algoritmaları eklemeye devam edeceğim.

Bu arada 2. fonksiyona kıl dememin sebebi, fonksiyonun [-5.12, 5.12] aralığında çizilmiş aşağıdaki grafiğinden anlaşılabilir :) :

drop_wave